MTC Billenwrijvers

Welkom op de site van MTC Billenwrijvers.

Wij hopen via deze blog onze leden op de hoogte te houden van alle activiteiten ingericht door MTC Billenwrijvers. Wij trachten op deze blog in een oogopslag een overzicht te bieden van wat er komen gaat.

Het blijft wel de bedoeling om via het forum alles aan te kondigen, uit te leggen, en vooral onderling elkaar op de hoogte te houden van wie wel/niet zal deelnemen op de voorgestelde activiteiten/ritten/reizen. Gebruik dan ook dit forum!

Wie nog niet is ingelogd op ons forum, kan dit doen door zich op dit forum aan te melden als nieuw lid. Hoe je dat kan doen lees je op pagina: Clubwerking.

Wie niet is ingelogd kan niet deelnemen aan de gesprekken op het forum!

Belangrijk: Wie deelneemt aan ritten of welke activiteiten dan ook verklaart zich automatisch akkoord met de bijzondere voorwaarden van deelname! Iedere deelnemer wordt geacht deze bijzondere voorwaarden gelezen te hebben en verklaart zich door deelname automatisch akkoord.

Veel plezier op deze blog en blijf ons volgen…

Advertenties